Práca v Českej republike

v Českej republikeV dnešnej dobe existujú rôzne druhy dôvodov, ktoré vedú Slovákov za prácou do zahraničia. Mnohokrát sa týmto miestom stáva aj Česká republika. Často ich trápi tieto otázky:

- s čím sa môžete stretnúť pri získavaní práce v Českej republike?

- aká je situácia na pracovnom trhu v Českej republike pre uplatnie Slovákov?

- aké sú základné prekážky a naopak výhody pre Slovákov, ktorí chcú pracovať v Českej republike?

- sú v Českej republike pre Slovákov lepšie podmienky ako na Slovensku?

- ako si v tejto situácii zariadiť potrebné formality?

- ako zaistiť platenie zdravotného a sociálneho poistenia/registráciu na úradoch?

- ako sa rieši opačná situácia – návrat do Slovenskej republiky?

Ponuky práce v ČR:

Jobs.cz Work.cz
 

Prace.cz

VolnaMista.cz

Situácia na pracovnom trhu v ČR pre Slovákov

Ak nemôžete nájsť dobrú prácu na Slovensku, pravdepodobne prvou krajinou, o ktoré slovenský občan môže uvažovať, je Česká republika.

Jazyk

Medzi základné výhody pre Slovákov určito patrí takmer spoločný jazyk, takže jazyková bariéra takmer neexistuje. To je skutočne velký plusom oproti iným krajinám napriek tomu, že sú možno zaujímavejší napríklad platom. Spoločné znaky češtiny a slovenčiny sú velkým plusom pre vzájomné porozumenie i napriek tomu, že niektorá slová sú odlišné.

Napriek tomu, že sú ČR a SR samostatné štáty viac ako 20 let, v istých ohľadoch sa nedielajú rozdiely. Práve jazyky, ktoré sú veľmi podobné, sú jedným z takýchto ohľadov. Tým sa pre Slovákov ulahčuje možnosť získanie práce v zahraničí, čo ČR je.

Porovnanie platov

Český statistický úřad v roku 2015 zverejnil informáciu, že priemerný plat Slovákov v ČR je až o 3000 Kč vyšší ako dostane český zamestnanec. Jedným z dôvodov je vraj viac odpracovaných hodín za mesiac, približne o 1,8 hodiny. Neplatí to však vždy, napríklad robotníci často zarobia menej ako Češi.

Vyvstáva otázka či sa im to vyplatí. Zo štatistik vyplýva, že v ČR pracuje približne 100 000 Slovákov, ktorí v ČR majú pravidelný plat. Na opačnej strane je zaujímavé, že priemerná mzda na Slovensku i po prepočte na PPS (parita kupnej sily) je vyššia ako ta česká, uvádza to prieskum z roku 2015. Je faktom, že priemerná mzda nie je vhodným ukazatelom, lepšie je napríklad srovnanie mediánu. Na dlhšiu pracovnú dobu upozornuje tiež prieskum z októbra 2015 a takisto ukazuje na podiel vysokoškolákov v ČR. To platí predovšetkým pre obory s vysokou kvalifikáciou, kde sú odborníci platení nadštandardne.

Regionálny pohľad

Podľa štatistík sa najviac pracujúcich Slovákov vyskytuje v Prahe, na druhom mieste je Středočeský kraj. Je to dané najmä platom, ktorý je v týchto regiónov v priemere najvyšší. Najvic Slovákov sa do ČR sťahuje z východného Slovenska, kde je najvyššia nezamestnanosť v SR. Vyplatí sa im cestovať stovky kilometrov? Záleží vždy na konkrétných pozíciách. Istým rizikom môže byť oslabújuca sa česká koruna voči euru, to sa Slovákom nemusí vyplatiť.

V roku 2015 na to poukazoval napríklad denník Novinky.cz. Slabšia koruna môže byť skutočným rizikom a následne sa znižuje ochota Slovákov pracovať v ČR. Napriek tomu, že najvyšší počet Slovákov je v Prahe, nesmie sa zabudnúť ani na pohraničie, teda okresy ako Břeclav, Hodonín, ale tiež napríklad na Jablunkov a blízke okolie.

Podnikatelia a zdanenie príjmov

Nesmieme zabudnúť ani na ty, ktorí sa rozhodli v ČR pre podnikanie. Základnou otázkou je v tomto prípade zdanenie príjmov. Slovenská legislatíva podobne ako česká, rozlišuje situáciu, či je podnikateľ v ČR daňovým rezidentom SR alebo nie je. Za daňového rezidenta SR považujú osobu, ktoré majú v SR trvalý pobyt alebo sa v SR zdržiavajú aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. V tomto prípade je daňovníkom, ktorý zdaňuje v SR celosvetové príjmy.

Daňový nerezident je osoba pracujúca (podnikajúca) mimo SR a nemá na území SR trvalý pobyt alebo sa zdržiava v SR menej ako spomínaných 183 dní počas kalendárného roka. V tomto prípade, pokiaľ vznikne povinnosť podánia daňového priznania v SR, zdaňuje len príjmy zo zdrojov v SR. Pokiaľ má slovenský občan v ČR prechodný alebo trvalý pobyt, je daňovým rezidentom pre ČR a vzťahuje sa neho česká právna legislatíva. Situácia môže byť v niektorých prípadoch zložitejšia a preto existujú zmluvy medzi ČR a SR, ktoré majú vyššiu prioritu ako národné predpisy. Kompletný prehľad o týchto zmluvách je možno nájsť na webu MF SR. Tyto zmluvy upravujú otázku daňového rezidenta v niektorých sporných prípadoch a zamedzujú dvojité zdanenie príjmov.

Ohlásenie voľnej živnosti v ČR pre Slovákov (obyvatelia EÚ/EHP) je rovnaké ako pre občanov ČR podľa MPO ČR.

Univerzitné vzdelanie v ČR

Študovať na českej univerzite pre Slovákov nie je zložité. Súvisí s tým aj fakt neexistence jazykovej bariéry zmienenej v jednom z predchadzajúcich prechádzajúcom odseku. Napríklad na Slezskej univerzite v Opave sa môžeme stretnúť so slovenskými študenty aj profesormi. Jazyk nie je prekážkou pre študenta počas prednášok ani napríklad pri písemnom teste.

Ak slovenský študent získa vzdelanie, nastáva otázka, či sa chce vrátiť na Slovensko alebo v ČR začíť budovať pracovnú kariéru. Rozhodujú o tom dôležité faktory, napríklad aký druh a stupeň vzdelania študent má. Niektoré zdroje uvádzajú, že až ¼ Slovákov pracujúcich v ČR má vysokoškolské vzdelanie. To je tiež dôvodom počtu slovenských študentov aj profesorov na českých univerzitách. Veľký záujem je o technické obory, napríklad vysoké procento Slovákov eviduje MU v Brne alebo spomínaná SLU v Opavě.

Obory

Takmer na špici sú stále IT obory, ktoré sú žiadané. Najväčší záujem je o programovanie desktopových i webových aplikácií a tiež grafika, ktorá s tým úzko súvisí. Platovo sa IT obory radia na prvé miesta.

Pre Slovákov, ktorí sa chcú uplatniť v ČR s IT oborom, bude hľadanie práce pomerne snadné z vyššie uvedených dôvodov. Ale nie sú to len IT obory, rovnako sa Slováci uplatňujú v ČR tiež v manuálnych pozíciách.

Čo je potreba

Čo je potreba pre získanie práce v ČR pre Slovákov? Ak sa chce slovenský občan trvalo usadiť v ČR a nájsť prácu, je třeba splniť niektoré nároky. Předovšetkým je třeba spomenúť fakt, že český Úřad práce nemôže zaevidovať Slováka pretože nemá v ČR nič odpracované! Ako sa prihlásiť k pobytu v ČR legálne? Cudzinci z krajín Európskej Únie majú vstup podstatne jednodušší ako obyvatelia mimo EÚ. Prvá povinnosť je ohlásenie pobytu, ktorý je dlhší ako 30 dní (mesiac), na cudzineckej polícii v ČR.

Je treba ohlásiť miesto pobytu. Za nesplnienie tejto povinnosti môže byť uložena pokuta až 3000 Kč. Oveľa vyššiu zodpovednosť má zamestnavatel, ktorý musí informovať na lokálnej pobočke Úřadu práce o tejto situácii a to najneskôr v deň nástupu zamestnance. Pokiaľ sa tak nestane, môže zamestnavatel dostať pokutu až 100 000 Kč. Takže, nahlásenie svojho pobytu je základným krokom pre prácu v ČR.

Pokiaľ chceme v ČR pobývať po dobu dlhšiu ako 3 mesiace, sme oprávnení (nie však povinní) požiadať o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte. Oficiálne informácie sú dostupné na webu MV ČR.

Ako využiť ponúk práce v Českej republike

1. Potrebné doklady pre prácu v ČR

2. Zdravotné poistenie a práca v ČR

3. Sociálne poistenie a práca v ČR

4. Návrat do Slovenskej republiky