Práca v Českej republike


Sociálne poistenie:
Sociálne poistenie je časť mzdy každého zamestnanca, kde väčšinu platí zamestnávateľ. Táto čiastka pokrýva dôchodkové poistenie, nemocenské poistenie a taktiež sociálne zabezpečenie. Z tohto teda vyplýva, že každému občanovi SR bude tento druh poistenia hradený od momentu nástupu do zamestnania.

V prípade, že nemáte prácu a ste v štádiu hľadania svojho ideálneho zamestnávateľa, riešenie ponúka registrácia na ÚP. Po registrácii na ÚP v Českej republike je štát povinný platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za Vás.