Práca v Českej republike


Potrebné doklady:
Vďaka vstupu Českej a Slovenskej republiky do Európskej únie (2004) sa mnohé záležitosti ohľadom práce v inom členskom štáte staly jednoduchšími. Stanovené sú štyri základné slobody EÚ: voľný pobyt tovaru, osôb, kapitálu a služieb. Z uvedených informácií teda vyplýva, že každý občan SR má neobmedzený prístup na trh práce v Českej republike a zamestnať sa môže bez akýchkoľvek potrebných schválení Slovenskou republikou. Medzi doklady, ktoré sú potrebné pri podpise pracovnej zmluvy patria:

          - doklad totožnosti a doklad o dosiahnutom vzdelaní;

          - výpis z registra trestov;

          - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Ani jeden z týchto dokladov nie je potrebné prekladať do češtiny. Poplatky za vystavenie predstavujú čiastku približne 600 Kč/23 €.