Práca v Českej republike


Zdravotné poistenie:
Vstup do EÚ bol dôležitý aj pre túto oblasť života každého z nás. Občania všetkých štátov EÚ získali právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ. V nasledujúcich riadkoch sú popísané 4 možné riešenia povinností, ktoré má občan SR spojené s prácou a hľadaním práce v ČR.

Ak ste osoba bez zdaniteľných príjmov v ČR, teda nepracujete a aktuálne nie ste v evidencii ÚP, zdravotné poistenie si musíte platiť sami. Tento poplatok predstavuje hodnotu 1148 Kč za mesiac (od 1.8.2013). Každý samoplatca má povinnosť uhradiť túto čiastku na účet vo vybranej zdravotnej poisťovni v ČR.

V prípade, že si aktuálne na území Českej republiky hľadáte prácu, ale vaše meno je stále zaregistrované v zdravotnej poisťovni na Slovensku, nemusíte byť v prípade ochorenia alebo úrazu prevážaný na Slovensko. Prevoz by mohol byť zdĺhavý a nemusel by napomôcť aktuálnemu stavu. Prvý krok k tomu, aby ste predišli nepríjemnostiam, ktoré sú s tým spojené, je zriadenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP). Ak sa vám počas pobytu v ČR stane úraz, prípadne ochoriete, po predložení tohto preukazu máte nárok na zdravotnú starostlivosť v ČR. Týka sa to všetkej zdravotnej starostlivosti, ktorá s ohľadom na zdravotný stav nemôže byť poskytnutá až po návrate do SR.

Samozrejme, ako všade aj tu existujú výnimky. Môže sa stať, že vás lekár odmietne ošetriť zo strachu, že mu to zdravotná poisťovňa nepreplatí. Takýchto prípadov je však málo. Vo všeobecnosti je doporučené, vopred si k vybranému lekárovi zavolať a informovať sa. V prípade, že neuspejete, zvoľte iného. Ak nemáte iné východisko a zdravotnú pomoc si musíte hradiť z vlastných peňazí, ani v tomto momente nie je dôvod pre paniku. Po absolvovaní všetkých potrebných procedúr sa s potvrdeniami o zaplatení obráťte na vašu slovenskú zdravotnú poisťovňu.

V momente nástupu do práce v Českej republike je zamestnávateľ povinný prihlásiť svojho zamestnanca (čiže aj občana SR) do systému sociálneho a zdravotného poistenia. Samozrejmosťou je zmena zdravotnej poisťovne zo slovenskej na českú. Následne musíte na príslušný úrad práce v SR zaslať kópiu pracovnej zmluvy, na základe ktorej vás vyradia z evidencie.

Poslednou možnosťou ako si môže slovenský občan zaistiť zdravotné poistenie v ČR je zaregistrovanie sa na ÚP v ČR. Európska únia pomohla aj v tomto smere. Už s tým nie je spojené žiadne vybavovanie trvalého, či prechodného bydliska v mieste registrácie. Postačuje, ak na ÚP doložíte doklady o dosiahnutom vzdelaní a nájomnú zmluvu, teda adresu, na ktorej sa v Českej republike zdržiavate. Tým pádom je platenie zdravotného a sociálneho poistenia zaistené.